2018_04_09
Uutiset

Jatkossa täydentävä verotuspäätös yhteisön oikaisuvaatimukseen

Yhteisö tai yhteisetuus hakee muutosta toimitettuun tuloverotukseen aina oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimuksella voidaan ilmoittaa verotukseen vaikuttava tulo, vähennys tai muu asia, jota yhteisö ei ole aikaisemmin ilmoittanut veroilmoituksellaan. Kyseinen tieto ei ole myöskään sisältynyt veroilmoituksen liitteenä oleviin tilinpäätösasiakirjoihin. Verohallinto antaa oikaisuvaatimukseen täydentävän verotuspäätöksen.

Täydentävää verotuspäätöstä koskevassa menettelyssä ei ole kysymys muutoksenhakumenettelystä. Kyseessä on säännönmukaista verotusta täydentävä menettely, jossa Verohallinto toimittaa verotuksen yhteisön ilmoittaman uuden tiedon osalta. Täydentävä verotuspäätös tehdään kuten verotuksen oikaisu eli yhteisön vaatimuksen mukaisesti tai siitä poiketen. Jos vaatimuksesta poiketaan, Verohallinto kuulee yhteisöä ja perustelee päätöksensä. Täydentävään verotuspäätökseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakunnalta. Täydentävän verotuspäätöksen muutoksenhakua koskevat samat menettelyt ja määräajat kuin muitakin verotuspäätöksiä.

Täydentävällä verotuspäätöksellä voidaan määrätä myös veronkorotus esimerkiksi, jos oikaisuvaatimuksella ilmoitetaan tulo, joka on puuttunut veroilmoituksesta. Menettelyä sovelletaan yhteisöjen tuloverotuksessa verovuodesta 2018 alkaen, kun lakimuutos astuu voimaan 1.5.2018.

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje