2017_12_18
Uutiset

Vuosi vaihtuu, mikä muuttuu palkanlaskennassa?

Accountorin palkanlaskennan aikataulut vuodelle 2018 valmistuvat joulukuun aikana. Aikataulut muodostuvat asiakaskohtaisesti sovittujen rajojen puitteissa. Mahdollisista muutoksista aikatauluun liittyen tulee sopia hyvissä ajoin oman yhteyshenkilön kanssa. Kokosimme palkanlaskentaan liittyviä ajankohtaisia sekä vuodenvaihteessa muuttuvia asioita yhteen.

Alla olevista linkeistä voit suoraan siirtyä sinua kiinnostaviin aiheisiin:

Vuosi-ilmoitukset

Vahvistettuja arvoja vuodelle 2018

Verokortit


Vuosi-ilmoitukset

Palkanlaskija huolehtii yrityksenne

 • lakisääteisten vuosi-ilmoitusten toimittamisesta verottajalle palkansaajakohtaisine erittelyineen.
 • TyEL-vuosi-ilmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön.
 • lakisääteisen tapaturmavakuutuksen palkkailmoituksen toimittamisesta vakuutusyhtiöön lopullisen vakuutusmaksun laskemisen pohjaksi. Yhtiömiesten ja osakkaiden omistustiedot tulee tarkistaa vuosittain ja merkitä mahdolliset korjaukset ja muutokset palkkailmoituslomakkeeseen. Jo yksittäinen muutos omistustiedoissa voi vaikuttaa maksuun ja vakuutusturvaan. Asiakkaan tulee toimittaa Palkkailmoituslomake omalle palkanlaskijalle mahdollisimman pian sen saavuttua.
 • Työttömyysvakuutusrahastoon palkkasummailmoituksen vuonna 2017 maksetuista palkoista

Vahvistettuja arvoja vuodelle 2018

Ilmoitathan yhteyshenkilölle mahdollisimman ajoissa yrityskohtaiset arvot; työnantajan TyEL-, pakolliset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuprosentit.

Verottaja ja ministeriöt ovat vahvistaneet vuodelle 2018 seuraavia arvoja:

Työeläkevakuutusmaksut

Vuonna 2018 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,4 prosenttia palkasta. Työeläkemaksu on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin tänä vuonna, mutta kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksua 0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on 6,35 ja korotettu 53–62 vuotta täyttäneiden työeläkevakuutusmaksu on 7,85 prosenttia.

Työnantajan keskimääräinen maksu on 17,75 prosenttia.

Sairausvakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 0,86 prosenttia. Maksu on 0,22 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2017.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,53 prosenttia palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Maksu alenee 0,05 prosenttiyksikköä vuodesta 2017. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Työttömyysvakuutusmaksut

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna 0,30 prosenttiyksikköä ja työnantajan osuus pienenee 0,15 prosenttiyksikköä.

Maksuprosentit ovat vuonna 2018 seuraavat:

 • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,90 prosenttia palkasta.
 • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,60 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 083 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,60 prosenttia palkasta.
 • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajamaksu on 0,92 prosenttia palkasta.
 • Osaomistajasta maksettava työnantajamaksu on 0,65 prosenttia palkasta.

Verovapaat kustannusten korvaukset

 • Kokopäivärahan arvo on 42 € ja
 • Osapäivärahan arvo on 19 €
 • Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,50 €
 • Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 0,42 €/km, lisähenkilö 0,03 €/km

Tarkemmat tiedot luontoisetujen raha-arvoista sekä verovapaiden kustannusten korvauksista löytyy verottajan sivuilta www.vero.fi

Paluu alkuun


Verokortit

Vuoden 2018 verokortit otetaan käyttöön 1.2.2018. Verohallinto postittaa verokortit työntekijöille tammikuun puoliväliin mennessä. Tammikuussa 2018 käytetään vielä edellisen vuoden ennakonpidätystietoja. Perusprosenttia käytetään, koska tulorajan seuranta on vuosikohtainen. Tämä menettely ei koske rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Ennakonpidätys on toimitettava 60 %:n suuruisena, jos työnantaja ei ole saanut ennakonpidätystietoja suorasiirrossa eikä työntekijä ole toimittanut mitään verokorttia.

Työntekijän ei tarvitse toimittaa eikä esittää verokorttia työnantajalle, jos työnantaja on saanut työntekijän ennakonpidätystiedot sähköisesti Verohallinnolta. Accountorin palkkapalvelut noutaa sähköisesti asiakkaidemme verokorttitiedot verottajalta kerran vuodessa tammikuussa.

Työnantajan on informoitava työntekijöilleen:

 • Saadaanko ennakkopidätystiedot Verohallinnolta sähköisesti
 • Miten työnantaja pyytää työntekijöiltä verokorttia, jos sitä ei ole saatu sähköisesti
 • Työnantaja käyttää automaattisesti päätoimen palkkatulon verokortin vaihtoehtoa A ennakonpidätyksessä
 • Jos työntekijä vaatii vaihtoehdon B käyttämistä, työnantaja ilmoittaa miten hän haluaa tiedon.
 • Jos työntekijällä on ollut sivutulokortti vuonna 2017 ja nyt hän haluaa käyttää päätoimen korttia vuoden 2018 osalta, tulee verokortti toimittaa työnantajalle
 • Muutosverokortti tulee aina toimittaa työnantajalle
 • Verokortti tulee aina toimittaa uudelle työnantajalle, jos työntekijä vaihtaa työpaikkaa vuoden aikana

Paluu alkuun


Palkankorotukset, Kiky ja muut työehtosopimukseen liittyvistä muutoksista tiedotettava yhteyshenkilölle

Lähetäthän Accountorin yhteyshenkilölle ajoissa tiedot tulevista palkankorotuksista, Kikyyn tai työehtosopimukseen liittyvistä muutoksista.

Paluu alkuun

Ota yhteyttä Lisää ajankohtaisia uutisia Tilaa uutiskirje